Ранній розвиток

Вашій дитині вже виповнився рік? Такі «бейбікі», як ваш, – найцікавіші, допитливі та старанні. Вони майбутні відмінники наших «старших» груп, адже вони почали займатися раніше всіх!

Завдання курсу:

 • Формування розумових процесів і сприйняття.
 • Збагачення сенсорного досвіду.
 • Розвиток координації рухів і дрібної моторики.
 • Виховання зосередженості, зорової та слухової уваги.
 • Розвиток уяви і творчих здібностей.
 • Розширення пасивного та активного словника.

Заняття включає наступні блоки:

 • Музичне вітання.
 • Знайомство з навколишнім світом (частини тіла, одяг, кімнати, пори року, тварини, птахи тощо).
 • Ритміка (рухи під музику).
 • «Чарівні пальчики» – розвиток дрібної моторики рук.
 • Масаж із масажними м’ячиками під релаксуючу музику.
 • Вправи з музичними інструментами: дзвіночками, бубонцями, барабанами, кастаньєтами, металофон.
 • Естафета (ходіння масажними купинами, містками і доріжками, пластування скріщь тунель, перешкоди тощо).
 • Найулюбленіший блок – творчість: ліплення з тіста та пластиліну, аплікації з усього на світі, малювання пальчиками, товстими пензликами, тонкими пензликами, мазком, стусаном і багато іншого


Дуже цікаво спостерігати за дітьми цього віку. З одного боку, ми бачимо просто вибуховий розвиток: багато дітей починають постійно базікати та задавати питання, з кожним днем ​​ускладнюючи свою мову та питання. Інші розмовляють поменше або навіть більшу частину часу мовчать. Але те, як вони виконують вправи на логіку, мислення, пам’ять, говорить само за себе: “Ріст є”.

Завдання курсу:

 • розвиток мовлення (збагачення словника прикметниками, прислівниками,  прослуховування невеликих оповідань без супроводу, ігри-інсценування)
 • розвиток мислення в цілому і розумових операцій зокрема (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, класифікація, причинно-наслідкові зв’язки тощо)
 • розвиток уваги (концентрації, розподілу, переключення, стійкості тощо), сприйняття і пам’яті (короткочасної і довготривалої, зорової, слухової, тактильної тощо)
 • поглиблення знань про навколишній світ
 • розвиток цілеспрямованої рухової активності та формування вміння рухатися під музику
 • формування творчих здібностей
 • навчання основам етикету
 • формування математичних уявлень (підбір та класифікація предметів за кольором, формою і розміром, знайомство з геометричними фігурами, рахунок до 10, просторове орієнтування)
 • розвиток дрібної моторики руки

Заняття включає наступні блоки:

 • музичне вітання
 • знайомство з навколишнім світом (частини тіла, одяг, кімнати, пори року, тварини, птахи тощо)
 • ритміка (рухи під музику)
 • “чарівні пальчики” – розвиток дрібної моторики руки
 • масаж з масажними м’ячиками під релаксуючу музику
 • вправи з музичними інструментами – дзвіночками, бубінцями, барабанами, кастаньєтами, металофонами
 • Естафета (ходіння масажними купинами, містками і доріжками, пластування крізь тунель, перешкоди тощо).


З трьох років багато дітлахів цілком готові до того, щоб займатися без мами. І мами «трирічок» цілком можуть спробувати поступово скоротити свою присутність на заняттях і відпочити з журналом або Wi-Fi на диванчику. З чотирьох років ми займаємося самі, без батьків.

Мета курсу – навчити дитину:

 • розрізняти, з яких частин складена група предметів, називати їх характерні особливості (колір, розмір, призначення)
 • рахувати в межах 10, давати відповідь на запитання «скільки разом?»
 • користуватися кількісними і порядковими числівниками
 • порівнювати кількість предметів в групах, визначати, які предметів більше, менше, яких рівна кількість
 • порівнювати числа, що стоять поруч в межах 10
 • порівнювати два предмети за величиною (більше-менше, вище-нижче, довше-коротше, однакові, рівні)
 • висловлювати словами місцезнаходження предмета по відношенню до себе, до інших предметів; рухатися в потрібному напрямку за сигналом: вперед і назад, вгору і вниз (по сходах)
 • розрізняти праву і ліву руки
 • орієнтуватися на аркуші паперу
 • впізнавати і називати геометричні фігури (коло, квадрат, овал, прямокутник, ромб, куля, куб, циліндр)
 • визначати частини доби
 • вживати в мові прості і складні речення
 • користуватися прямою і непрямою мовою
 • складати невеличку розповідь про предмет, малюнок, за темою за допомогою педагога, використовуючи фігурки настільного театру, драматизувати уривки із знайомих казок
 • називати своє ім’я та прізвище, ім’я та по батькові своїх батьків, свою домашню адресу, назву свого міста, назву столиці Батьківщини
 • називати основні професії, пояснювати, чим займаються люди цих професій
 • називати групи предметів узагальнюючим словом
 • називати пори року та їх послідовність, частини доби
 • розрізняти навколишні предмети, знати їх призначення, характеризувати матеріали, з яких вони виготовлені
 • основним правилам дорожнього руху

Мета курсу – навчити дитину:

 • виділяти складові частини групи предметів, їх ознаки, відмінності і подібності; порівнювати частини на основі рахунку предметів і складання пар; розуміти, що ціла група предметів більше кожній своєї частини (частина менше цілого)
 • вміти рахувати в межах 10
 • правильно користуватися кількісними і порядковими числівниками, відповідати на питання «скільки?», «який за рахунком?»
 • порівнювати числа, що стоять поруч, в межах 10 (спираючись на наочність), встановлювати, яке число більше іншого
 • співвідносити цифру (0-9) і кількість предметів
 • порівнювати до 10 предметів різної величини, розміщуючи їх в ряд у порядку зростання довжини, ширини, висоти і розуміти співвідношення між ними
 • висловлювати словами місцезнаходження предмета по відношенню до себе, до інших предметів
  знати деякі характерні особливості знайомих геометричних фігур (кількість кутів, сторін, рівність, нерівність сторін)
 • розрізняти форму предметів: круглу, трикутну, чотирикутну
 • знати, що ранок, день, вечір, ніч складають добу; послідовність частин доби
 • називати поточний день тижня
 • знати своє ім’я і прізвище, ім’я та по батькові своїх батьків, свою домашню адресу, назву свого міста
 • знати назви професій, пояснювати, чим займаються люди цих професій
 • називати групи предметів узагальнюючим словом
 • знати основні правила дорожнього руху
 • знати послідовність пір року, частин доби
 • розрізняти і називати дерева, чагарники по корі, листю, плодам
 • знати кілька зимуючих, перелітних птахів
 • знати і називати деяких свійських і диких тварин
 • правильно вимовляти всі звуки
 • активно вживати слова, що позначають емоційний стан (сердитий, сумний), етичні якості (хитрий, добрий), естетичні характеристики (охайний, красивий), різноманітні властивості і якості предметів
 • розуміти і вживати слова-антоніми
 • вживати в мові прості і складні речення
 • користуватися прямою і непрямою мовою
 • складати невеликі розповіді про предмет, картині, по темі, запропонованої дорослим
 • вміти послідовно і виразно переказувати невеликі літературні твори
 • вміти визначати місце потрібного звуку в слові
 • виділяти перший звук в слові

Записатися на заняття

Галерея

Інші заняття для дітей