ЗАПИСАТИСЬ НА ПРОБНЕ ЗАНЯТТЯ

Записатись на пробне заняття

 

Введіть своє ім'я
Введіть номер телефону
Введіть Ваш e-mail Mail address is not not valid
Please, enter your message

 

 

ЗАПИСАТИСЬ НА ПРОБНЕ ЗАНЯТТЯ

Записатись на пробне заняття

Введіть своє ім'я
Введіть номер телефону
Введіть Ваш e-mail Mail address is not not valid
Please, enter your message

Договір публічної оферти

про надання послуг

                                                                          

Затверджено

ФОП Ситняківська Г.В.

м. Київ,  03.09.2018 року

 

Ця пропозиція є публічною офертою (далі — Договір), повним і беззастережним прийняттям (акцептом) умов якої є здійснення Замовником першої оплати запропонованих Виконавцем послуг у порядку, визначеному цим Договором. Згідно зі статтею 634 Цивільного кодексу України умови Договору однакові для всіх споживачів. Акцепт оферти означає, що Замовник згоден з усіма положеннями цієї пропозиції і рівносильний укладенню договору про надання послуг. Датою укладення Договору вважається дата внесення оплати Замовником.

 

Пропозиція (публічна оферта)

Викладений нижче текст Договору адресований фізичним особам, які тимчасово або постійно проживають на території України і є офіційною публічною пропозицією Фізичної особи – підприємця Ситняківська Галина Вікторівна (далі - Виконавець), ІПН 3116612868, укласти Договір про надання послуг на визначених Договором умовах, згідно обраному  переліку послуг.

Договір вважається укладеним і набуває сили договору приєднання з моменту здійснення Вами дій, передбачених п. 6.3. Договору, що означають повне і беззастережне прийняття Вами всіх умов Договору без будь-яких виключень та/або обмежень.

 

Терміни, які вживаються у цьому договорі та у взаємовідносинах між Виконавцем та Замовниками

Абонемент – право дитини Замовника послуг, отримувати послуги за даним Договором у приміщені Виконавця, за умови оплати їх вартості та виконання правил та умов встановлених Виконавцем у визначений абонементом строк. Термін дії абонементу один календарний місяць. Кількість занять в абонементі:

1 раз на тиждень – 48 занять на рік (вересень-серпень) або 36 занять (вересень-травень).

2 рази на тиждень – 96 занять на рік (вересень-серпень) або 72 занять (вересень-травень).

3 рази на тиждень – 144 занять на рік (вересень-серпень) або 108 занять (вересень-травень).

Адміністрація – Виконавець або уповноважений представник Виконавця, який наділений повноваженнями для прийняття рішення по організації та виконанню умов договору.

Акцепт - Відповідь особи, якій адресована пропозиція укласти договір, про її прийняття та приєднання до умов Договору повністю та беззаперечно. Термін акцепту не обмежений.

Довірена особа Замовника – особа, яка уповноважена Батьками (бабуся, дідусь, брати, сестри, тітки, дядьки, хрещені батьки, няні і т.п.) супроводжувати дитину (дітей) Замовника на зняття та з занять (бути присутніми на заняттях) та зазначена, як довірена особа Виконавцю письмово.

Правила (положення, умови) – встановлені Виконавцем внутрішні документи, якими передбачений порядок та правила відвідування занять, які проводяться в приміщені Виконавця.

Приміщення – нежитлова частина внутрішнього об'єму будівлі, обмежена будівельними елементами, з можливістю входу і виходу, яка використовується Виконавцем для надання послуг Замовнику та розташована за адресою: м. Київ, вул. Ніжинська, 5.

Розклад занять – внутрішній документ Виконавця, що регламентує трудовий ритм і впливає на творчу віддачу педагогів та інших співробітників Виконавця для належного виконання договору та оптимізації  процесу організації розвиваючого дозвілля дитини (дітей).

1.Предмет договору.

1.1. Договір про надання послуг (далі - "Договір") визначає умови такого  використання   відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України є офіційною публічною офертою Фізичної особи – підприємця Ситняківської Галини Вікторівни, адресованою тим фізичним особам, що тимчасово або постійно проживають на території України (далі – «Замовник», та/або «Батьки» та/або «Законні представники»), укласти Договір про надання послуг, згідно обраному  переліку послуг.

Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання Договору відповідно до його умов.

 Діюча версія даного Договору завжди розміщена на інформаційному стенді Приміщені Виконавця і в обов'язковому порядку пропонується для ознайомлення Замовнику послуг до моменту здійснення ним акцепту умов Договору.

1.2. Виконавець бере на себе зобов'язання за рахунок коштів Замовника надати послугу з організації розвиваючого дозвілля дитини (дітей) Замовника або самого Замовника, протягом строку дії договору, а Замовник, прийняти та оплатити дані послуги відповідно до умов даного договору та внутрішніх документів Виконавця. Для надання послуг за даним договором, Виконавець має право залучати третіх осіб.

1.3. Перелік послуг порядок їх надання та вартість зазначена на стенді в приміщені Виконавця.

 

2. Обов'язки та права Виконавця.

2.1. Виконавець зобов'язаний:

2.1.1. Організувати дозвілля, у вигляді занять для дітей або дорослих з урахуванням їх вікових особливостей та вибраної послуги у приміщенні Виконавця згідно з розкладом занять, окрім вихідних та святкових днів (вихідний день –  неділя);

2.1.2. Створити предметно-розвиваюче середовище (обладнання, ігри, приміщення, наочні посібники тощо) та забезпечити професійний педагогічний супровід організації розвитку та дозвілля дитини;

2.1.3. Інформувати Замовника (розмітивши інформацію на інфо-стенді клубу) про зміни у правилах та умовах здійснення надання послуг, вимог щодо організації надання послуги, їх якості та змісту, про права і обов'язки сторін під час надання та отримання таких послуг.

2.1.4. Затвердити розклад занять та повідомляти Замовника про будь-які зміни в розкладі розмістивши розклад у приміщенні клубу;

2.1.5. Забезпечити навчання дитини у приміщенні, що відповідає санітарно-технічним вимогам та правилам пожежної безпеки.

2.1.6. Забезпечувати допомогу Замовнику в питаннях, пов'язаних з індивідуальними особливостями його дитини, використовуючи рекомендації педагогів, психолога та інших фахівців;

2.1.7. Затвердити вартість (послуг) занять і розмістити прайс-лист у приміщенні Виконавця.

2.2. Виконавець має право:

2.2.1. Самостійно вибирати навчальні програми, посібники, методики навчання та виховання, в тому числі авторські програми, що дозволяють підвищити ефективність розвитку дітей;

2.2.2. Вимагати у Замовника документи, що є необхідними для укладання та виконання цього договору, а саме:

— копію свідоцтва про народження дитини;

— медичну довідку (епід. оточення);

— заяву батьків (осіб, що їх замінюють);

2.2.3. Не приймати до відвідування Закладу хвору дитину;

2.2.4. Вимагати дотримання Замовником Правил та умов встановлених у Виконавця при наданні послуг, в тому числі:

а) Правила відвідування, поводження і безпеки в приміщенні Виконавця та під час занять;

б) Замовник та/або їх довірені особи, діти та інші відвідувачі сторони Замовника повинні неухильно виконувати всі вказівки персоналу Виконавця послуг.

в) Дитина при відвідуванні  занять повинна бути в охайному вигляді а саме:

— у чистому одязі і взутті і одягнена по сезону;

відвідування занять здійснюються тільки після пред’явлення батьками (опікунами) довідки про допуск на спортивні заняття від педіатра;

— повинна мати спортивну (хореографічну) форму для спортивних занять та занять хореографією;

— повинна мати змінне взуття;

— особи, яким дозволено відвідувати заняття повинні мати змінне взуття;

г) в приміщені Виконавця необхідно вийняти з кишень одягу будь-які тверді і гострі предмети, а також Адміністрація не несе відповідальності за будь-які коштовні речі Замовника або його дитини (дітей).

д) Перед прибуттям дитини до закладу перевірити і зав'язати шнурки, перевірити, щоб ніякі інші частини одягу (шарф, пояс, волосся і т.п.) не могли зачепитись за щось і призвести до небезпечних ситуацій.

2.2.5. Самостійно встановлювати дні і тривалість занять з урахуванням допустимих медико-санітарних норм;

2.2.6. Розірвати даний договір за умови невиконання обов'язків Замовником та у разі несвоєчасної або неповної оплати Замовником послуг, пов’язаних з відвідуванням занять;

2.2.7. Переводити дитину в інші групи та/або відмовити у зберіганні місця в групі в наступних випадках:

·       при зменшенні кількості дітей в групі до двох осіб;

·       на час карантину;

·       на літній період;

·       у разі відсутності дитини на заняттях більш ніж 14 днів;

2.2.8. в разі необхідності замінити одного педагога іншим, а також перенести час заняття, попередньо повідомивши Замовника та розмістивши оголошення у приміщенні клубу;

2.2.9. Не влаштовувати довгострокових канікул, прив'язаних до державних свят;

2.2.10. Виконавець залишає за собою право змінювати графік і режим роботи та змінювати педагогів у разі їх відсутності з поважних причин.

 

3. Обов'язки та права Замовника.

3.1. Замовник зобов'язаний:

3.1.1. Своєчасно вносити плату за послугу в розмірах та у строки, що встановлені цим договором.

3.1.2. Неухильно виконувати вимоги цього Договору, правила, положення, умови та рекомендації Виконавця та його працівників;

3.1.3. Отримувати надані послуги, а саме організовувати відвідування дитиною (Замовника) оплачених занять відповідно до розкладу і терміном дії абонемента;

3.1.4. Не допускати випадків відсутності дитини на заняттях без поважних причин.

3.1.5. Інформувати про причини відсутності дитини протягом першого дня відсутності, але в будь-якому разі не пізніше ніж за дві години до початку занять. Інформувати Виконавця за день про прихід дитини після її відсутності.

3.1.6. Особисто (або уповноважити довірену особу)  приводити та забирати дитину у педагога. Забезпечувати догляд за дитиною до і після заняття. Нести відповідальність за дії і безпеку дитини до моменту передачі дитини педагогу Виконавця та з моменту прийняття її після закінчення занять.

3.1.7. За наявності у дитини якого-небудь захворювання батьки зобов'язані заявити про це письмово. За достовірність наданої інформації батьки несуть персональну відповідальність.

 3.1.8. Дбайливо ставиться до майна Виконавця розташованого в приміщенні, а у разі його пошкодження, відшкодувати збиток, заподіяний Замовником/довіреною особою або його дитиною майну Виконавця, відповідно до законодавства України;

На заняттях, де дитина займається в супроводі дорослого, Замовник або довірена особа несе повну матеріальну відповідальність за матеріали, які використовуються дитиною на заняттях.

3.1.9. За присутності на заняттях зі своєю дитиною дотримуватися правил: не заважати проведенню заняття, не порушувати його хід, не висловлювати прямо на занятті своїх оцінок та коментарів, вести себе з повагою відносно педагогів і дітей, не користуватися на занятті мобільним телефоном, а також приймати встановлені педагогом правила заняття;

3.1.10. Дотримуватися правил внутрішнього розпорядку в приміщені Виконавця.

3.1.11. Сповістити адміністрацію Виконавця про зміни свого контактного номеру телефону.

3.1.12. Надавати повну та достовірну інформацію про стан здоров'я дитини та про будь-які особливості здоров'я дитини.

 

3.2. Замовник має право:

3.2.1. Вибирати та отримувати послуги, що надаються Виконавцем, відповідно до розкладу та віковими особливостями своєї дитини за наявності місця у групі;

3.2.2. Бути присутнім особисто (або уповноважити довірену особу) на заняттях з дітьми  до трьох років, оскільки супровідний дорослий бере на себе відповідальність за безпеку дитини.

3.2.3. Вносити пропозиції щодо поліпшення та вдосконалення надання послуг за даним Договором;

3.2.4. Розірвати договір в односторонньому порядку письмово повідомивши про це Виконавця, без повернення сплачених коштів за договором.

 

4. Плата за надання послуги та порядок розрахунків.

4.1. Оплата послуг (абонементу) Замовником проводиться за домовленістю сторін згідно з прайс-листом, розміщеним в приміщені Виконавця.

4.2. Після Акцепту договору Замовник здійснює оплату в розмірі 100% передоплати вартості абонемента за місяць відвідування відповідно до вибраних послуг.

4.3. Замовник вносить плату вартості абонементу повністю до 27 (двадцять сьомого) числа поточного місяця за наступний місяць. Оплата, внесена Замовником  за послуги (абонемент), у разі одностороннього припинення договору Замовником, Виконавцем послуг — не повертається.

4.4. Виконавець залишає за собою право змінювати розмір вартості послуг, попередньо повідомивши про це Замовника.

4.5. Вартість оплати може збільшуватися залежно від часу перебування дитини (дітей) в приміщені Виконавця за домовленістю сторін або у разі надання Виконавцем додаткових послуг.

4.6. Заняття, які не були проведені з вини Клубу, проводяться в додатково призначений час (за згодою більшості в групі).

4.7. Сімейний клуб «Супер7я» надає вам можливість відпрацювати пропуски на заняттях в інших групах або на будь-яких інших заняттях відповідної цінової категорії (Адміністратор надає список на вибір).

4.8. Відпрацювати можна тільки ті заняття, про які попередньо був повідомлений Адміністратор Клубу по телефону або особисто.

4.9. Заняття відпрацьовуються за попереднім погодження з Адміністратором Клубу при наявності вільних місць в групах.

4.10. Якщо ви записались на відпрацювання, але не прийшли без попередження, відпрацювання вважається таким, що відбулося.

4.11. Місячний абонемент передбачає 4, 8 або 12 занять. У випадку, якщо за абонементом в місяці випадає 5-е, 9-е або 13-е заняття, воно являється бонусним, надається Клубом по можливості і не підлягає відпрацюванню. Також, таке бонусне заняття може бути використане Клубом в якості відпрацювання за найближче, минуле або прийдешнє державне свято. В такому випадку, це заняття підлягає відпрацюванню при його пропуску.

4.11. При наявності будь-якого діючого абонементу, Клуб надає можливість відпрацювати ВСІ пропущені заняття протягом 14 календарних днів.

4.12. При відсутності діючого абонемента, якщо пропущеного більше 4-х занять, і при наявності довідки від лікаря, на відпрацювання надається 2 заняття (з кожного абонемента, що закінчився) в групах, в яких є вільні місця.

4.13. Нестандартні ситуації (тривалий від’їзд, хвороба більше 4-х тижнів і т. д.) розглядаються керівництвом клубу в індивідуальному порядку. Для цього необхідно написати заяву і додати до неї відповідні документи.

4.14. В Клубі діє система знижок для багатодітних сімей. На другу, третю дитину в сім’ї надається знижка 20%, при відвідуванні однієї і тієї ж групи, другій і третій дитині в сім’ї надається знижка 50% (при умові купівлі повного абонементу). При відвідуванні різних секцій двома дітьми з однієї сім’ї, знижка надається відповідно до системи лояльності.

 

5. Відповідальність сторін.

5.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором відповідно до умов цього договору.

5.2. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за даним Договором, якщо це стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після набуття чинності даного Договору в результаті подій надзвичайного характеру, які не могли бути передбаченими та які неможливо було запобігти розумними заходами.

5.3. Виконавець несе відповідальність тільки за ті зобов’язання, які вказані в Договорі, та несе відповідальність перед Замовником тільки у розмірі суми оплати за один місяць абонементу, документально підтвердженої, зокрема, чеком, квитанцією про банківський переказ або прибутковим ордером.

5.4. В інших випадках невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором, Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України, з урахуванням умов Договору.

5.5. У випадку порушення Замовником умов цього Договору, Виконавець не несе відповідальності за ті зобов’язання, які вказані в Договорі.

5.6. Адміністрація Виконавця не розглядає претензії і не несе відповідальності за понесену Замовником в приміщенні Виконавця майнову та/або немайнову шкоди, шкоди здоров'ю, а також завдані збитки щодо третіх осіб в результаті недотримання вимог та/або рекомендацій, встановлених умовами цього договору

5.7. Адміністрація Виконавця не розглядає претензії і не несе відповідальності у разі якщо Замовник (Довірена особа) письмово не заявили про наявність у дитини якого-небудь захворювання. За достовірність наданої інформації Замовник (Довірена особа) несе персональну відповідальність. Виконавець має право відмовити в наданні послуг Замовнику (Довіреній особі) дитини з наявністю важких форм захворювань.

5.8. Відповідальність за пошкоджене майно Замовниками та/або Довіреною особою та/або його дитиною (дітьми), яке знаходиться в приміщенні Виконавця, несе Замовник, та зобов’язуються відшкодовувати завдані збитки.

5.9. Виконавець не несе відповідальності за шкоду, яка була завдана дитині (дітям) Замовника (у тому числі і за шкоду здоров’ю) у разі невиконання Замовником п. 3.1.6. даного договору.

 

 

6. Дія Договору, порядок його укладання та припинення.

6.1. Договір укладається між Виконавцем та Замовником  послуг у формі договору приєднання (ст. 634 Цивільного кодексу України.)

6.2. Акцептом умов Договору є здійснення Замовником послуг дій, визначених п. 6.3 Договору.

6.3. Акцепт умов Договору означає повне і беззастережне прийняття Замовником послуг всіх умов Договору, без будь-яких виключень та/або обмежень і рівносильний укладенню двостороннього письмового Договору про надання послуг, згідно обраному  переліку послуг та їх оплати.

6.4. Замовник послуг здійснює акцепт Договору після ознайомлення з його умовами викладеними в загальнодоступному місці на стенді у приміщені Виконавця, або на сайті Виконавця шляхом сукупного  або окремого виконання  будь-якої з наступних дій:

- ознайомлення з умовами Договору викладеними в загальнодоступному місці, або на сайті Виконавця;

- оплата Замовником послуг, або іншою особою  послуг Виконавця;

- заповнення Замовником послуг спеціалізованої форми Заявки на послуги;

- приведення та залишення дитини в Приміщення Виконавця для проведення занять.

 Будь яка з вказаних дій в окремості,  яка виконана Замовником свідчить про те, що Замовник послуг ознайомлений з даним Договором і згодний з їхніми умовами в повному обсязі.

6.5. Договір вважається укладеним і вступає в силу з моменту оплати послуг Виконавця, і діє до закінчення оплаченого періоду або до моменту розірвання на підставах, визначених умовами Договору та/або нормами чинного законодавства України.

6.6. Укладання Договору означає, що Замовник послуг:

- у необхідному для нього обсязі ознайомився з функціонуванням і правилами надання послуг;

- визнає безумовну придатність персоналу Виконавця, приміщень, і  правил здійснення всіх дій, описаних в цьому Договорі;

- приймає  всі умови  вказаної Угоди без зауважень.

6.7. Дія договору припиняється:

-       за згодою сторін (без повернення коштів);

-       при умові розірвання договору, не пізніше 25 числа поточного місяця, передоплата за останній місяць зараховується Замовнику як друга частка оплати наступного місяця;

-       за ініціативою однієї із Сторін, в порядку та на умовах даного Договору та правил Виконавця;

-       якщо виконання стороною договору своїх зобов'язань є неможливим у зв'язку з настанням форс-мажорних обставин.

 

7. Вирішення спорів

7.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

7.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

 

8. Прикінцеві положення.

8.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

8.2. Після набрання чинності цим Договором всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

8.3. З питань, не врегульованих даним Договором, Сторони мають застосовувати відповідні статті Цивільного Кодексу України.

8.4. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою.

8.5. Акцептом цього Договору Замовник:

- надає свою згоду на обробку персональних даних, а також на передачу його персональних даних третім особам та/або розпорядникам, для виконання даного Договору;

- підтверджує, що про права як суб’єкта персональних даних відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» повідомлений.

- підтверджує, що з даним Договором, правилами та іншими внутрішніми документами Виконавця ознайомлені, їх зміст зрозумілий та вони з ними погоджуються в повному обсязі.

 

9. Реквізити сторін:

 

ВИКОНАВЕЦЬ

Фізична особа – підприємець Ситняківська Галина Вікторівна

м. Київ, вул. Кирилівська, 124, кв. 101

р/р 26008052693299

в ПАТ «ПРИВАТБАНК»

МФО 320649

ІПН 3116612868

Новини

Англомовні музичні розвиваючі заняття для малюків 1-2 роки - Baby Music

Музика є невід’ємною частиною гармонійного всебічного розвитку дитини, тому ми розробили спеціальний формат музичних розвиваючих занять на англійській мові Baby Music.

детальніше...

Спортивні розвиваючі заняття для малюків 1-2 роки - Baby Fitness

Фізичний розвиток є найголовнішим фактором гармонійного розвитку дитини. Тому для наймолодших та найактивніших малюків ми розробили спеціальний формат розвиваючих занять Baby Fitness.

детальніше...

Відкриття секції Таеквон-До

Проводиться набір в групи Таеквон-до дітей віком 4-6 років та 7-9 років.

детальніше...